Nghệ thuật
chơi Bonsai

Bonsai Empire là một cộng đồng do những người đam mê và các chuyên gia Bonsai từ khắp nơi trên thế giới gây dựng nên. Chúng tôi giới thiệu đến bạn nghệ thuật trồng Bonsai hấp dẫn và chân thực, với các kỹ thuật Bonsai mới nhất!

Các kỹ thuật đơn giản, bao gồm tỉa cành và tưới nước
Các kỹ thuật đơn giản, bao gồm tỉa cành và tưới nước Oscar – người sáng lập Bonsai Empire

Các kỹ thuật

Các kỹ thuật đơn giản, bao gồm tỉa cành, uốn cành, và tưới nước

Các kỹ thuật

Các giống cây

Các hướng dẫn chăm sóc cho những giống cây Bonsai phổ biến nhất

Các giống cây

Thư viện ảnh

Những cây Bonsai đẹp nhất

Thư viện ảnh

Bonsai Empire, we’re here to help

Bonsai Empire là một cộng đồng do những người đam mê và các chuyên gia Bonsai từ khắp vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu với bạn nghệ thuật trồng Bonsai hấp dẫn và chân thực, với các kỹ thuật bonsai mới nhất! Nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn tập trung vào kiến thức và giống cây tại địa phương – thường được gọi là “cây cảnh” và “cây bonsai”. :-)

Mỗi giống cây có những yêu cầu riêng về việc trồng, uốn cành và chăm sóc. Do đó, chọn đúng loại cây thích hợp cho điều kiện môi trường của bạn (hoặc xác định những giống cây nào bạn có thể đã có) là tối quan trọng để cây của bạn có thể sống tốt. Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn hoặc xác định cây. Những giống cây phổ biến nhất là Ficus và Juniper (tùng).

Các giống cây phổ biến

 

Bài viết mới nhất

BLOG