Chăm sóc
cây Bonsai

Chăm sóc và duy trì Bonsai

Chăm sóc một cây Bonsai cũng không khó như mọi người thường nghĩ. Tuy nhiên, các cây Bonsai dược trồng trong chậu nhỏ nên cần tuân thủ một số hướng dẫn cơ bản về tưới nước, bón phân và thay chậu.

Chăm sóc và duy trì Bonsai
Chăm sóc cây Bonsai


Chăm sóc Bonsai nâng cao

Thay chậu cho Bonsai

Để tránh cho cây bị tình trạng rễ bó chậu sẽ dẫn tới chết cây, thường xuyên thay chậu là việc hết sức quan trọng. Thay chậu cho Bonsai của bạn sẽ không giữ cho cây nhỏ; thay vào đó nó sẽ cung cấp cho cây những dưỡng chất mới mà cây cần để sinh trưởng và phát triển.