Các loài
cây Bonsai

Hướng dẫn chăm sóc với các loài cây Bonsai thông dụng

Hướng dẫn chăm sóc với các loài cây Bonsai thông dụng Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ xem kỹ hơn các giống cây (hay là các dạng cây Bonsai) thường được sử dụng để làm Bonsai. Mỗi một loài cây lại có những yêu cầu cụ thể về canh tác, uốn nắn và chăm sóc, do đó xác định cây Bonsai là rất quan trọng để thực hiện chăm sóc cây phù hợp.

Các loài cây Bonsai
Các giống cây

Cây thường xanh tán rộng

Các loài cây không bao giờ rụng toàn bộ lá cùng một lúc, mặc dù chúng có rụng lá dần dần trong suốt cả năm để thay thế lá cũ. Chúng tôi có 6 hướng dẫn trong phần này.

Thông và cây lá kim

Các loài cây có lá hình giống chiếc kim hoặc vày. Chúng tôi có 2 hướng dẫn trong phần này.