Canh tác

Trồng và canh tác cây Bonsai

Cây Bonsai được trồng với mục đích mô phỏng lại cây trong thực tế; trông như cây trưởng thành nhưng ở kích thước rất nhỏ. Có các cách khác nhau để trồng cây phù hợp với các mục đích làm Bonsai, từ việc kiểm soát hoàn toàn về hình dáng và kích thước của cây (bắt đầu bằng gieo hạt hoặc giâm cành) tới mua cây non từ cửa hàng.

Trồng và canh tác cây Bonsai
Trồng và canh tác cây Bonsai