Tạo Cây
Thông Bonsai

Hãy học cách tạo một cây bonsai mini (Shohin) từ một cây thông non! Trong bài viết và video này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tỉa cành, quấn cành và thay chậu cho một cây thông khoảng 8 tuổi.

Bonsai có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, từ hạt (sẽ mất ít nhất 5 năm trước khi bạn có thể bắt đầu tạo hình trên cây) hoặc mua cây bonsai sẵn từ một cửa hàng trực tuyến. Một cách khác là mua cây non từ vườn ươm (từ một nhà bán lẻ hoặc nhà vườn nếu bạn may mắn). Bằng việc áp dụng các kỹ thuật như tỉa cành, quấn cành và thay chậu bạn có thể biến cây non đó thành một cây bonsai đẹp mắt!

Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước chúng tôi đã thực hiện để tạo ra một cây bonsai từ một cây thông non - nhưng đó là một cây thông tốt nên có giá khoảng $50 USD (khoảng 1.000.000 đồng)

Tạo Cây Thông Bonsai
Cây này là một loại thông trắng Nhật Bản, có tên là Pinus parviflora.  Nó khoảng 5 năm tuổi và được mua từ một cửa hàng Bonsai với giá khoảng $50.
Tạo Cây Thông Bonsai
Chúng ta sử dụng một sợi dây dày để uốn thân cây, và gắn một đầu dây vào bộ rễ như một cái neo. Sợi dây này được buộc ở một góc khoảng 45 độ. Tiếp theo, chúng ta cuốn dây các cành chính của cây.
Tạo Cây Thông Bonsai
Chúng ta cố gắng chọn các cặp cành có độ lớn tương tự nhau, và cuốn những cành này bằng cùng một đoạn dây. Giữa hai cành, hãy đảm bảo bạn cuốn dây ít nhất một lần  xung quanh thân (hoặc cành chính) cho chắc chắn.
Tạo Cây Thông Bonsai
Một vài điểm trên thân có quá nhiều cành, chúng ta hãy loại bỏ một số cành. Chúng ta cũng loại bỏ những đoạn mọc rủ, để chuẩn bị quấn cành.
Tạo Cây Thông Bonsai
Để giảm chiều cao hiện tại của cây, chúng ta sẽ loại bỏ ngọn hiện có, và sẽ dùng những nhánh nhỏ hơn này như là ngọn mới cho cây.
Tạo Cây Thông Bonsai
Giữ ngón trỏ của bạn ở trong đoạn lượn mà bạn đang tạo ra, để cành không bị gãy.
Tạo Cây Thông Bonsai
Chúng ta sẽ trồng cây này trong một cái chậu tương đối lớn.
Tạo Cây Thông Bonsai
Hai năm nữa chúng ta sẽ đưa nó vào chậu nhỏ hơn, nhưng giờ thì đây là kích thước chậu mà chúng ta dùng. Và góc trồng sẽ tựa tựa như thế này, do đó chúng ta còn thêm chút việc phải làm ở phần này.
Tạo Cây Thông Bonsai
Hỗn hợp đất ta dùng gồm có Akadama, đá nham thạch và Pumice.
Tạo Cây Thông Bonsai
Đây là kết quả sau khi tỉa cành, quấn cành và thay chậu.

Tạo Cây Thông Bonsai

Tiếp tục khám phá

Bonsai thủy sinh

Bonsai thủy sinh

Các cây Bonsai phát triển chỉ trong nước?

Bonsai thủy sinh
Bag end

Bag end

Mô hình tiểu cảnh Bag End

Bag end
Top 10

Top 10

Các cây Bonsai đẹp nhất

Top 10

Master the art of Bonsai

Master the art of Bonsai
Triangle
Overview of our courses

Master the art of Bonsai

Online Bonsai Courses Learn from leading Bonsai experts at your own pace, from the comfort of your living room!