Tạo thế
Bonsai

Tạo thế và tạo hình cho cây Bonsai

Mọi người thường nhầm rằng các cây được dùng để tạo Bonsai là các loại cây “lùn”. Thực ra cây Bonsai vốn là các loại cây thường, được trồng như bất kỳ loài cây nào, chỉ là chúng được kiểm soát bằng những kỹ thuật tinh vi để giữ chúng ở kích thước nhỏ mà thôi. Việc tạo thế cho cây Bonsai bao gồm các phương pháp cơ bản như tỉa cành thường xuyên và uốn cành, nhưng cũng có cả những kỹ thuật khó hơn như tạo ra một phần gỗ chết.

Tạo thế và tạo hình cho cây Bonsai
Tạo thế Bonsai