Tưới nước cho
cây Bonsai

Tưới nước cho cây Bonsai

Việc quan trọng nhất trong chăm sóc cây cảnh là tưới nước. Một cây cần được tưới bao lâu một lần phụ thuộc vào một số yếu tố như giống cây, kích thước cây, kích thước chậu, thời điểm trong năm, hỗn hợp đất và khí hậu. Do đó, không thể nói chính xác được bạn nên tưới Bonsai bao lâu một lần. Tuy nhiên, nắm được một số hướng dẫn cơ bản sẽ giúp bạn quan sát và biết được khi nào cây cần tưới nước.

Tưới nước cho cây Bonsai
Cách thức tưới cây

Tôi cần tưới Bonsai của mình bao lâu một lần?

Như đã đề cập, việc một cây cảnh Bonsai cần được tưới nước bao lâu một lần phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố nên không thể có một hướng dẫn chính xác được. Thay vào đó, bạn cần quan sát từng cây một. Những hướng dẫn chung dưới đây sẽ giúp bạn tưới nước cho cây Bonsai phù hợp:

Cây Bonsai có rễ kín chậu
Khi tưới nước những cây này, ta sẽ thấy cảnh tượng phần lớn nước sẽ chảy ngay ra ngoài chậu; rễ cây bị lèn chặt đến mức đất không thể ngấm nước một cách dễ dàng. Những cây này cần phải được thay chậu!
Tưới cây Bonsai
Khi tưới, hãy tưới thật cẩn thận, đảm bảo rằng toàn bộ hệ rễ cây đều ướt nước!

Tiếp tục khám phá

Bón phân

Bón phân

Học cách bón phân cho cây của bạn

BÓN PHÂN CHO BONSAI
Các loài cây

Các loài cây

Tìm thông tin đặc thù về loài cho cây của bạn

CÁC LOÀI CÂY PHỔ BIẾN
Thay chậu

Thay chậu

Cách thay chậu cho cây của bạn

THAY CHẬU CHO BONSAI