Canh tác

Trồng và canh tác cây Bonsai

Cây Bonsai được trồng với mục đích mô phỏng lại cây trong thực tế; trông như cây trưởng thành nhưng ở kích thước rất nhỏ. Có các cách khác nhau để trồng cây phù hợp với các mục đích làm Bonsai, từ việc kiểm soát hoàn toàn về hình dáng và kích thước của cây (bắt đầu bằng gieo hạt hoặc giâm cành) tới mua cây non từ cửa hàng.

Trồng và canh tác cây Bonsai
Trồng và canh tác cây Bonsai

Căn bản về canh tác cây cảnh Bonsai

Phần này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về các kỹ thuật trồng Bonsai khác nhau. Bạn có thể đơn giản là mua một cây phôi Bonsai, hoặc trồng một cây với mục tiêu từ đó tạo ra một cây Bonsai trong tương lai.

Mua một cây Bonsai

Hầu hết những người yêu Bonsai đều bắt đầu sở thích này với một cây Bonsai làm sẵn, được mua từ một cửa hàng bán Bonsai hoặc được ai đó tặng. Mặc dù theo cách này bạn không trải nghiệm niềm vui của việc tạo bonsai, đây vẫn là một cách hay để bắt đầu và bước đầu cảm nhận được việc chăm sóc cơ bản cho một cây Bonsai. Khi bạn hứng thú hơn với Bonsai, bạn có thể dần dần học cách tự mình tạo ra cây.

Trồng Bonsai từ hạt

Trong tiếng Nhật: “Misho” – Trồng Bonsai từ hạt có thể rất đáng công và cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn từ giai đoạn sớm nhất có thể. Mặc dù cách này tốn nhiều thời gian (ít nhất ba năm) trước khi bạn có một cây con để bắt đầu, đây là cách duy nhất để trồng một cây Bonsai ngay từ đầu!